Bestilling av gap-undersøkelser

Dette er et skjema for bestilling av gap-undersøkelser.
Formålet med gap-undersøkelsen er todelt:
1) Å identifisere mulige forbedringsområder, og dermed bidra til intern kvalitetsforbedring.
2) Data fra gap-undersøkelsen kan benyttes til forskning og forbedring av nasjonale helsetjenester.
 
Fyll ut feltene i skjemaet under. Du får et sammendrag av bestillingen på din e-post.


Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.