Kort om GDPR

Personvernforordningen General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger. Den erstatter databeskyttelsesdirektivet og har til hensikt å gi en mer strømlinjeformet og enhetlig beskyttelse av personopplysninger.

GDPR dekker innsamling, lagring og behandling av personopplysninger. Personlige data definert som informasjon om et «identifisert eller identifiserbart» individ. Det kan være alt fra et navn, et bilde, en e-postadresse, bankdetaljer, innlegg på sosiale medier, medisinsk informasjon eller en IP-adresse.

 

  

Interne rutiner

Etter at GDPR ble innført 25. mai 2018, har Forskningsavdelingen i Sykehuset Innlandet oppdatert rutiner for skjemaproduksjon i Checkbox. Innsamling eller behandling av personopplysninger skjer i henhold til følgende krav:

• Data er innhentet lovlig og transparent
• Data er innhentet og brukt til et bestemt, legitimt formål
• Data er oppbevart sikkert og nøyaktig
• Data er kun lagret så lenge det er nødvendig
• Data er lagret etter gjeldende krav om sikkerhet

 

Videre sier GDPR noe om rettighetene til de registrerte personene – det vil si de personene som har innhentede data om seg selv. Ivaretagelse av deres rettigheter skjer i henhold til følgende krav:

• Rett til å få tilgang til og bekreftet nøyaktigheten av ens personopplysninger
• Rett til å få oppdatert eventuelle manglende eller unøyaktige data
• Rett til å få slettet alle sine personlige data permanent
• Rett til å kreve at man ikke kan bruke eller behandle ens data mens rettelser blir gjort
• Rett til å bli informert om hvordan dataene blir brukt
• Rett til å få en kopi av alle sine personopplysninger i et lesbart format på etterspørsel
• Rett til å trekke seg fra bruk av ens personopplysninger til visse formål, for eksempel markedsføring
• Rett til å trekke seg fra bruk av ens personopplysninger til automatiserte beslutninger eller avgjørelser

 

 

Spørsmål

For henvendelser, vennligst kontakt Forskningsavdelingen på e-postadresse:
forskningsavd@sykehuset-innlandet.no