Grounded theory - en innføring

Tirsdag 24. mars 2020, kl. 09.00-14.00
Sykehuset Innlandets administrasjonssenter i Brumunddal, Møterom Buttekvern

Teknisk tilrettelagt og tilpasset av Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.