Krisekonferansen 2019

«Selvmordsrisiko og selvmord – hva gjør vi?»
-oppfølging og støtte

*Er du lege?
Teknisk tilrettelagt og tilpasset av Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.