PANNS 22. oktober 2020

Automatisk registrering av dato
*Er du ansatt i Sykehuset Innlandet?
Teknisk tilrettelagt og tilpasset av Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.