Spørreskjema for å vurdere bedring av rusmiddelbruk - SURE

Hensikten med disse spørsmålene er å hjelpe deg til å vurdere din egen bedring knyttet til avhengighet av stoff og/eller alkohol. Spørsmålene er utviklet sammen med brukere slik at de måler det som er viktig for personer I bedring.


 
Originalutgave (engelsk): King's College London
Til norsk etter tillatelse fra King's College London, utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, 2017

Svarene på spørsmålene er anonyme og blir ikke lagret.