Forskningssamlingen er avlyst som følge av koronasituasjonen. Vi har etablert en veiledningstjeneste i forbindelse med søknader til hovedutlysningen med søknadsfrist 15.05.20. Send forespørsel til kari.lillehaug@sykehuset.innlandet.no for nærmere informasjon.
Teknisk tilrettelagt og tilpasset av forskningsavdelingen i Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.