Påmeldingsfristen er ute. Henvendelse om evt etteranmeldelse sendes til kari.lillehaug@sykehuset.innlandet.no
Teknisk tilrettelagt og tilpasset av forskningsavdelingen i Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.