Melding til personvernombudet i SI
Page 1 of 11.

Melding til personverntjenesten 
i Sykehuset InnlandetDette skjemaet fylles ut av deg som skal behandle personopplysninger i SI, eller melde en sak til personverntjenesten. SI oppfyller kravene til ny personvernforordning av 2018 ved hjelp av meldingene. 

Personopplysninger er for eksempel:
Bilde, lyd, film, live-streaming, navn, epost, ip-adresse, blod og annet biologisk materiale, fødsels og personnummer, fingeravtrykk, hodeform (for ansiktsgjenkjenning). Det kan være lett eller vanskelig å gjenkjenne den registrerte, men det skal uansett meldes. 

Personvernombudet behandler din melding så fort som mulig.  Vær nøye med å fylle ut skjemaet, last opp tilhørende informasjon på slutten av meldingen. Saksbehandlingen kan ikke starte før all informasjon er på plass, så påse at nødvendig dokumentasjon er med. Henvend deg på personvernombud@sykehuset-innlandet.no ved spørsmål.

Personvernombud i SI er:
Per Christian Jørgensen
personvernombud@sykehuset-innlandet.no
902 24 732

Personvernrådgiver i SI er:
Birgit Hovde
personvernombud@sykehuset-innlandet.no
936 42 275

(Dette meldeskjemaet er bygd i henhold til veiledning fra Datatilsynet. Bildet er lånt fra sykehusapoteket.no)Teknisk tilrettelagt og tilpasset av personverntjenesten,
Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.