PVO melding om behandling av personopplysninger
Page 1 of 9.

Melding til personvernombudet i
Sykehuset Innlandet HFDette er et meldeskjema til personvernombudet i SIHF. Personvernombudet skal på en uavhengig måte vurdere om virksomheten overholder vilkårene i personopplysningsloven når personopplysningene behandles. Melding til datatilsynet skal ikke sendes, personvernombudet tar kontakt med datatilsynet hvis det er nødvendig.

Du får kopi av henvendelsen din på epost etter utfylling av skjemaet. Tilbakemelding fra personvernombudet får du pr epost eller brev. Om nødvendig tar personvernombudet kontakt med deg underveis i saksbehandlingen. Saker behandles hver 14 dag. Påse at all nødvendig informasjon er med i meldingen, slik at din sak kan behandles på førstkommende møte. 

Personvernombud i SIHF er:
Per Christian Jørgensen
personvernombud@sykehuset-innlandet.no
902 24 732

Personvernrådgiver forskning og kvalitetsprosjekter er:
Birgit Hovde
personvernombud@sykehuset-innlandet.no
936 42 275

(Dette meldeskjemaet er bygd etter mal fra Datatilsynet på https://www.datatilsynet.no)   

Teknisk tilrettelagt og tilpasset av Avdeling for Forskning og Utvikling,
Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.