PVO melding om behandling av personopplysninger
Page 1 of 8.

Melding til personvernombudet i
Sykehuset Innlandet HFDette er et meldeskjema til personvernombudet i SIHF. Personvernombudet skal på en uavhengig måte vurdere om virksomheten overholder vilkårene i personopplysningsloven når personopplysningene behandles. Melding til datatilsynet skal ikke sendes, personvernombudet tar kontakt med datatilsynet hvis det er nødvendig.

Du får kopi av henvendelsen din på epost etter utfylling av skjemaet. Tilbakemelding fra personvernombudet får du pr brev. Om nødvendig tar personvernombudet kontakt med deg underveis i saksbehandlingen. 

Personvernombud i SIHF er:
Håkon Iversøn
hakon.iverson@sykehuset-innlandet.no

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med en av personene under:

Personvernrådgiver
Per Christian Jørgensen
per.christian.jorgensen@sykehuset-innlandet.no
902 24 732

Personvernrådgiver
Birgit Hovde
birgit.hovde@sykehuset-innlandet.no
936 42 275

(Dette meldeskjemaet er bygd etter mal fra Datatilsynet på https://www.datatilsynet.no)   

Teknisk tilrettelagt og tilpasset av Avdeling for Forskning og Utvikling,
Sykehuset Innlandet HF

Innsamlede data slettes når formålet med undersøkelsen er oppfylt. Les mer om personvern her.