Preloader

Dermatofytter (gammel)


Versjon: 1.0   Godkjent av: Rolf-Arne Sandnes   Sist endret: 30.09.2019 Tilbake

Dermatofytter (gammel)

Alternative analysenavn: 
Prøvemateriale: Hud, hår, negl.


LabtekniskPrøvetaking: 
Hud: Prøver fra hud tas ved å skrape av litt av huden fra kanten av lesjonene. Hvis lesjonene viser perifer spredning, tas prøven fra den progredierende randsonen.
Hår: Synlig skadet hår nappes ut.
Negler: Små biter klippes eller skrapes fra angrepne negler.

Prøvebehandling:
Prøve tas på sterilt prøveglass.
(Prøver fra hud, hår eller negler kan – hvis materialet er forholdsvis sparsomt – sendes mellom to rene objektglass som festes sammen med tape.)

Minimumsvolum: 

Holdbarhet: 
Prøvematerialet bør være laboratoriet i hende innen tre døgn.

Merking av prøverør ved bruk av papirrekvisisjon: 
Etikett uten suffiks.

 

AnnetAnalysen utføres ved:
Medisinsk mikrobiologi, SI Lillehammer.

Telefon (ekspedisjon): 61 05 02 00 (08.00-15.00, ma-fr)
Postadresse:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Divisjon Medisinsk service
Sykehuset Innlandet HF
Serviceboks 2629 Lillehammer


Forventet svartid:
Innen 2-3 uker.

Sist endret:
30.09.2019
 

KliniskAgens:
Dermatofytter.

Undersøkelse
Dyrkning på spesialmedium.

Indikasjon
Dermatofytter infiserer keratinisert vev (dvs. hud, hår og negler).

Resultat/tolkning

Merknader:
Dermatofytter dyrkes inntil 3 uker.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for laboratoriene i Sykehuset Innlandet
Telefon sentralbord: 06200 - Telefon utland: +47 915 06 200 - Organisasjonsnummer: 983 971 709