Preloader

Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter


Versjon: 1.1   Godkjent av: Rolf-Arne Sandnes   Sist endret: 20.01.2020 Tilbake

Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter

Alternative analysenavn: 
Prøvemateriale: Fæces


LabtekniskPrøvetaking: 
Bruk FecalSwab transportmedium. Samle en liten mengde fæces ved å sette hele spissen av vattpinnen med nylonfiber inn i fæcesprøven og roter. Velg et blodig, slimete eller vannaktig område av fæcesprøven. Påse at det finnes synlig fæces på vattpinnen etter prøvetaking. OBS! Vattpinnen skal ikke brukes som en skje. Kontroller at den innsamlede prøven ikke overstiger maksimumslinjen som er markert på mediet.

Ved akutt diaré er én prøve vanligvis tilstrekkelig til å fastslå etiologisk agens.

Dersom det er indikasjon for mikroskopisk undersøkelse av andre parasitter enn de som påvises ved den molekylærbiologiske undersøkelsen, se Tarmparasitter - mikroskopi.

Prøvebehandling:
Prøveglasset settes i sekundæremballasje i plast (transporthylse). Yttersiden desinfiseres med 70 % sprit eller VirKon.
Oppbevares kjølig til forsendelse.

Minimumsvolum: 
Se under prøvetaking.

Holdbarhet: 
Prøvematerialet må være laboratoriet i hende innen 3 døgn etter prøvetaking. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.
Prøver med lang transporttid (>2 dager) kan gi falske negative resultater.

Merking av prøverør ved bruk av papirrekvisisjon: 
Etikett uten suffiks.

 

AnnetAnalysen utføres ved:
Medisinsk mikrobiologi, SI Lillehammer.

Telefon (ekspedisjon): 61 05 02 00 (08.00-15.00, ma-fr)
Postadresse:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Divisjon Medisinsk service
Sykehuset Innlandet HF
Serviceboks 2629 Lillehammer


Forventet svartid:
Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter (PCR): Analysen utføres daglig (mandag til fredag).
Tarmpatogene bakterier (dyrkning): Normalt 2-3 dager, avhengig av evt. funn og resistensbestemmelse.

Sist endret:
20.01.2020
 

KliniskAgens:
Alle prøver der det er rekvirert undersøkelse for tarmpatogene bakterier, virus eller Clostridioides difficile toksin undersøkes med en molekylærbiologisk påvisning (PCR) av flere diarefremkallende agens.

 • Bakterier: Campylobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp / Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Yersinia enterocolitica, Clostridioides difficile toksin A/B, Enterohemoragisk E. coli (EHEC), Enteropatogen E. coli (EPEC), Enteroaggregativ E. coli (EAEC) og Enterotoksinogen E. coli (ETEC).
 • Virus: Norovirus GI og GII, rotavirus A, adenovirus F (serotype 40/41), astrovirus og sapovirus (G1, 2 og 4).
 • Parasitter: Giardia lamblia, Cryptosporidium spp og Entamoeba histolytica.

Undersøkelse
Molekylærbiologisk påvisning av diarefremkallende bakterier, virus og parasitter. Dyrkning på spesialmedier ved DNA-funn av Campylobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Yersinia enterocolitica og EHEC/EPEC.

For undersøkelse av andre tarmparasitter, se Tarmparasitter-mikroskopi.

Indikasjon
 • Mistanke om gastroenteritt.
  Angi reiseanamnese og evt. antatt smittekilde på rekvisisjonen.
 • Ved diare etter reise til tropisk område med tilknytning til sjø (bading, inntak av sjømat) utføres i tillegg dyrkning av Vibrio spp. og de beslektede Aeromonas spp og Plesiomonas.
 • Kliniske opplysninger om blodig diarè eller HUS-symptomer kan gi indikasjon for utvidet EHEC-undersøkelse.
 • Indikasjon for utvidet EPEC-undersøkelse er aktuelt hos barn under 5 år med langvarig diare, diare etter opphold i U-land eller utbrudd i barnehage/barneavdeling.

Resultat/tolkning
Ved positiv PCR vil aktuelle bakterier bli forsøkt dyrket for nærmere identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse. Rekvirenten mottar separat svar på dyrkningsanalysen.

Ved funn av Salmonella Typhi, S. Paratyphi og enterohemoragisk E. coli (EHEC):
 • Rekvirenten (eller sengeposten der pasienten ligger) får telefonbeskjed om funnet.

Ved funn av andre tarmpatogene agens:

 • Inneliggende pasient: Sengeposten der pasienten ligger, får telefonbeskjed om funnet.
 • Poliklinisk pasient: Rekvirenten blir vanligvis ikke informert telefonisk om funnet.

Merknader:
OBS! For kontrollprøver etter tidligere funn av tarmpatogene bakterier, vil kun dyrkning bli utført.  Det er viktig å opplyse om hvilket agens som ønskes kontrollert. Henviser til Smittevernveilederen kapittel 19 om Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner.

Dersom prøven er tatt i forbindelse med smitteoppsporing rundt et EHEC-tilfelle, vennligst angi dette på rekvisisjonen.

Se Smittsomme sykdommer A-Å på FHI for mer informasjon.
 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for laboratoriene i Sykehuset Innlandet
Telefon: +47 915 06 200 - Organisasjonsnummer: 983 971 709