Preloader

Koronavirus (SARS-CoV-2)


Versjon: 1.2   Godkjent av: Tine Smedsund Dons   Sist endret: 07.04.2020 TilbakeKoronavirus (SARS-CoV-2)

Alternative analysenavn: Coronavirus, 2019-nCoV, covid-19
Prøvemateriale: Svelg- og nasofarynksprøve
(Spesialisthelsetjenesten: indusert sputum, eventuelt BAL)LabtekniskNB! Se FHIs sider om 

Prøvetaking: 
Penselprøve fra svelg OG nasofarynks (samme pensel) i ett UTM-RT transportmedium. 

Spesialisthelsetjenesten: I tillegg til prøve fra øvre luftveier som ovenfor, anbefales også prøve fra nedre luftveier (bronkoalveolær lavage eller indusert sputum), tatt på sterilt glass.

Prøvebehandling:
Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses! Bør ankomme laboratoriet på Lillehammer så raskt som mulig etter prøvetaking. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B), se Pakking og forsendelse av mikrobiologiske prøver.

Minimumsvolum: 
UTM-transportmediet inneholder riktig væskevolum.
For prøver tatt i sterilt glass anbefales minimum 200 µl.

Holdbarhet: 
Prøvematerialet må være laboratoriet i hende innen 3 døgn etter prøvetaking. 

Merking av prøverør ved bruk av papirrekvisisjon: 
Etikett 4, UTM 

AnnetAnalysene utføres ved:
Medisinsk mikrobiologi, SI Lillehammer.

Telefon (ekspedisjon): 61 05 02 00 (08.00-15.00, ma-fr)
Postadresse:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Divisjon Medisinsk service
Sykehuset Innlandet HF
Serviceboks 2629 Lillehammer


Forventet svartid:
Analysering utføres daglig, inkludert lør- og søndag. Forventet svartid er 1-3 dager. 

Positive prøver blir ringt ut til kommuneoverlege og rekvirent.
(På kveldstid/helg blir positive prøver tatt i primærhelsetjenesten kun ringt til kommuneoverlege)Negative prøver ringes ikke ut. Svar frigis elektronisk så fort de er ferdig. 

   

Sist endret:
07.04.2020
 

KliniskAgens:
SARS-CoV-2 E-genet.

Undersøkelse:
Real-time PCR med påvisning av RNA fra SARS-CoV-2 E-genet.

Indikasjon
NB: FHI har oppgitt kriterier for hvem som bør testes for SARS-CoV-2. 

Kliniske opplysninger  påføres for trygg og korrekt prøvebehandling. Det er mangel på reagenser internasjonalt og det er viktig å kunne gjøre en riktig prioritering av prøver. Dersom indikasjon og kliniske opplysninger ikke fremgår tydelig på rekvisisjonen vil prøven bli avvist.

Test av asymptomatiske anbefales ikke.

For inneliggende pasienter er analysen en del av vår ordinære luftveisdiagnostikk.
(På grunn av det pågående utbruddet med koronavirus er analysene for Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluensa 1-4 og Bordetella pertussis midlertidig tatt ut fra vår rutinediagnostikk. Vennligst presiser på rekvisisjonen eller ta kontakt med laboratoriet dersom disse analysene ønskes.)


Merknader:
Indikasjon for prøvetaking anbefales avklart med kommuneoverlege (primærhelsetjenesten) eller infeksjonsmedisiner/vakthavende medisin (spesialisthelsetjenesten) før prøvene taes og sendes til laboratoriet.


Dersom det er test på symptomatiske ansatte i helsetjenesten bes det om at dette oppgis på rekvisisjonen sammen med opplysninger om pasientnært arbeid og beskrivelse og varighet av symptomer.


Personer som har vært eksponert for koronavirus kan utvikle sykdom inntil 14 dager etter eksponering. Negativ test i inkubasjonstiden utelukker ikke utvikling av sykdom på et senere tidspunkt og kan derfor ikke brukes til å avslutte karantene/isolering dersom dette er indisert. 

Ved spørsmål kan vakthavende lege ved mikrobiologisk avdeling konfereres på tlf 912 40 294 mellom kl 08.00-15.30 på hverdager.


Intern informasjon for Sykehuset Innlandet, se lenke på intranett: Koronavirus. Se også Beredskap - Sykehuset Innlandet.


 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for laboratoriene i Sykehuset Innlandet
Telefon: +47 915 06 200 - Organisasjonsnummer: 983 971 709