Preloader

HbA1c

 
HbA1c


Prøvemateriale: EDTA-blod

Labteknisk


Prøvetaking: 
EDTA-rør

Prøvebehandling:
Røret blandes godt rett etter prøvetaking.

Analysevolum: 
1 mL blod

Holdbarhet: 
5 døgn i romtemperatur
1 uke i kjøleskap


Annet


Analysen utføres ved: 

Medisinsk biokjemi, Arendal

Medisinsk biokjemi, KristiansandUtføres:
Hverdager

Sist endret:
15.10.2018

Klinisk


Indikasjon for rekvirering

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Referanseområde:

26 - 42 mmol/mol

(Referanseområde til og med 26.9.2018: 4,0-6,0%.

Nedre referansegrense ble noe oppjustert ved overgangen til ny enhet, mmol/mol.)


Informasjon om overgang fra % til mmol/mol: 
Mange europeiske land rapporterer svarene som mmol/mol. Etter vedtak i Nasjonalt fagråd for diabetes gjøres dette også i hele Norge fra og med 30.9.18.  Mer informasjon og online konverteringskalkulator for enhetene finnes på www.noklus.no:      HbA1c omregning

Formel for omregning av enhetene:
HbA1c [%]= 0,09148 * HbA1c [mmol/mol] + 2,152

Tabell fra www.noklus.no. 

Mer informasjon om bakgrunn og tolkning

Analytisk/biologisk variasjon:
Tilgjengelig på forespørsel
 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.