Preloader

Albumin

 
Albumin

Prøvemateriale: Serum (eventuelt Li-heparin plasma)

Labteknisk


Prøvetaking: 
Serum med gel

Prøvebehandling:
Sentrifugeres innen 2 timer

Analysevolum: 
0,5 mL serum/plasma

Holdbarhet: 
Serum: 7 døgn
Li-heparinplasma: 24 timer

Feilkilde:
Langvarig bruk av venøs stase i forbindelse med prøvetaking kan gi falskt forhøyet verdi

Annet


Analysen utføres ved: 
Medisinsk biokjemi, Arendal
Medisinsk biokjemi, Flekkefjord
Medisinsk biokjemi, Kristiansand

Utføres:
Daglig

Sist endret:
29.05.2019

Klinisk


Referanseområde

0<15 dager

    33-45   g/L

15 dager<1år

    31-50   g/L

1-7 år

    37-50   g/L

8-39 år

    40-52   g/L

40-69 år

    39-50   g/L

> 69 år

    36-49   g/LIndikasjon
Utredning og kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Vurdering av væskebalansen. Utredning ved ødem av ukjent årsak. Tilleggsundersøkelse ved analyse av albuminbundne komponenter, for eksempel s-kalsium.

Mer informasjon om bakgrunn og tolkning


Analytisk/biologisk variasjon:
Tilgjengelig på forespørsel


 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.