Preloader

Bordetella pertussis DNA

 Bordetella pertussis DNA

Alternative analysenavn: Kikhoste, pertussis
Prøvemateriale: Sekret fra nasofarynks eller hals, nasofarynksaspirat,ekspektorat, BAL eller indusert sputum


Labteknisk


Prøvetaking: 

Sekret fra hals eller nasofarynks på Sigma transwab. Ved nasopharynxprøve føres penselen gjennom nesekaviteten til den støter mot bakre vegg av nasofarynks, hvor den får ligge en liten stund for å suge opp sekret.

Nasofarynksaspirat, ekspektorat, BAL eller indusert sputum tas på sterilt glass uten tilsetning. Ekspektorat bør helst tas om morgenen før pasienten har spist. Pasienten må hoste kraftig for å få opp slimklatter og disse samles i prøveglasset. 


Prøvebehandling:
Penselprøver kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap inntil forsendelse. Prøve i sterile glass bør oppbevares i kjøleskap.

Minimumsvolum: 
i.a.

Holdbarhet: 
10 dager på transportmedium. 3 døgn på sterilt glass uten tilsetting.

Metode for utføring:
In house real time PCR.

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
Hverdager, forventet svartid er 1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Sist endret:
16.09.2019
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Påvisning av Bordetella pertussis (B. pertussis) DNA er aktuelt ved klinisk mistanke om kikhoste, med langvarig hoste, hosteanfall, brekninger eller kiking. Kikhoste forekommer i alle aldersgrupper, men kan gi alvorlig sykdom hos spedbarn som ikke er fullvaksinerte. 

Mer informasjon om bakgrunn og tolking
Testen påviser i tillegg til DNA fra B. pertussis også DNA fra B. holmesii, som kan gi kikhosteliknende sykdom med vanligvis mildere forløp enn B. pertussis.

Analytisk variasjon:
CV

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.