Preloader

Chlamydia trachomatis DNA

 


Chlamydia trachomatis DNA

Alternative analysenavn: 
Prøvemateriale: Urin, sekret fra cervix/portio, vagina, øye, hals og rektum. 


Labteknisk


Prøvetaking: 

Kvinner: Penselprøve fra vagina eller cervix/portio. Ev førsteståle urinprøve.

Menn: Førstestråle urinprøve.

Urinprøver til Chlamydia trachomatis DNA bør være første-stråle-urin (maksimalt 50 mL), ikke midtstrømsurin. Urinprøven bør tas minst en timer etter siste vannlating.

Ved aktuell klinikk kan penselprøve tas fra øye, hals og rektum. Nyfødte: Øye. (Analysen er ikke validert for øye, hals og rektum.) 

Prøven bør tas tidligst en uke etter mulig smitte.

Denne prøven kan også benyttes til undersøkelse for Mycoplasma genitalium og Neisseria gonorrhoeae (gonokokker). 


Prøvebehandling:

Penselprøver tas med Cobas ® PCR Media Dual Swab Sample Packet  

  • For cervix/portio brukes bomullspensel (1) for å fjerne mucus (kastes) før prøven tas med pensel med lite, flosset hode (2).   Prøvtakningspensel plasseres i prøverøret og pinnen brekkes av.
  • For vaginal, øye, hals og rektum benyttes bomullspensel(1). 
  • For uretra (menn) brukes bomullspensel (1).
  • For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg, (prøvetaking fra s 6)

Urinprøver tas med Cobas ® PCR Urine Sample Packet. 

  • Fyll urin opp til merket på Cobas ® PCR Media-røret, bruk medfølgende pipette. Skru korken igjen og vend opp ned 5 ganger.

Når prøvematerialet er overført til Cobas ® PCR mediet kan den oppbevares og sendes ved  2-30 grader. 


Minimumsvolum: 

Urinprøver: Fyll urin opp til avmerket område på Cobas ® PCR røret.

Holdbarhet: 
14 dager.

Metode for utføring:
Påvisning av bakteriens DNA ved hjelp av PCR (polymerase chain reaction)

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
Hverdager. Forventet svartid er 3-5 dager angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avd. for medisinsk mikrobiologi.

Sist endret:
16.09.2019
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Chlamydia trachomatis gir ofte asymptommatiske infeksjoner. Personer under 25 år anbefales test ved partnerbytte eller mistenkt smitte. Testing også aktuelt ved overgrep og smitteoppsporing.
Chlamydia trachomatis kan forårsake cervicitt, urethritt, epididymitt, salpingitt, endometritt, Reiters syndrom, konjunktivitt, prostatitt, lymfogranuloma venerum (LGV) og proktitt. 
Hos nyfødte kan Chlamydia trachomatis gi pneumoni og konjunktivitt.

Mer informasjon om bakgrunn og tolking


Analytisk variasjon:
i.a.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.