Preloader

Gonokokker

 


Gonokokker

Alternative analysenavn: Neisseria gonorrhoeae, Gonoré, 
Prøvemateriale: Urin, sekret fra cervix/portio, vagina, uretra, rektum, hals eller øye. 


Labteknisk


Prøvetaking: 
Kvinner: Penselprøve fra vagina eller cervix/portio. Ev førsteståle urinprøve.

Menn: Førstestråle urinprøve.

Urinprøver til DNA undersøkelse bør være første-stråle-urin (maksimalt 50 ml), ikke midtstrøms urin. Urinprøven bør tas minst en time etter siste vannlating.

Ved sterk klinisk mistanke utføres direktet påvisning og dyrkning, se rød tekst. NB: Sterk mistanke om infeksjon/smitte må tydelig angis i kliniske opplysninger. 


Ved aktuell klinikk kan penselprøve tas fra hals og rektum.

Hos nyfødte: Øye.  


Prøven bør tas tidligst en uke etter mulig smitte.


Denne prøven kan også benyttes til undersøkelse for Mycoplasma genitalium og Chlamydia trachomatis


Prøvebehandling:
Penselprøver tas med Cobas ® PCR Media Dual Swab Sample Packet  

  • For cervix/portio brukes bomullspensel (1) for å fjerne mucus (kastes) før prøven tas med pensel med lite, flosset hode (2).   Prøvtakningspensel plasseres i prøverøret og pinnen brekkes av.
  • For vaginal, øye, hals og rektum benyttes bomullspensel(1). 
  • For uretra (menn) brukes bomullspensel (1).
  • For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg, (prøvetaking fra s 6)

Urinprøver tas med Cobas ® PCR Urine Sample Packet. 

  • Fyll urin opp til merket på Cobas ® PCR Media-røret, bruk medfølgende pipette. Skru korken igjen og vend opp ned 5 ganger.

Når prøvematerialet er overført til Cobas ® PCR mediet kan den oppbevares og sendes ved  2-30 grader. 

Minimumsvolum: 
Urinprøver: Fyll urin opp til avmerket område på Cobas ® PCR røret.

Ved sterk klinisk mistanke om infeksjon eller påvist Neisseria gonorrhoeae DNA, skal det også tas prøve til Neisseria gonorrhoeae (gonokokk) dyrkning før antibiotikabehandling:

Kvinner: Penselprøve fra vagina
Menn: Penselprøve fra uretra
Prøve fra hals eller rektum/endetarm hvis aktuelt.

Bruk Sigma Transwab transportmedium med lilla eller lyseblå kork.


Analysevolum: 
i.a.


Holdbarhet: 
Prøve til direkte påvisning med PCR teknik på Cobas PCR medium har lang holdbarhet i romtemperatur, men anbefales sendt laboratoriet fortløpende.
Prøve til gonokokkdyrkning sendes laboratoriet så fort som mulig, da bakterienes overlevelse reduseres etter 24t. Denne prøven skal oppbevares i romtemperatur frem til forsendelse. 

Metode for utføring: 
Direkte påvisning av bakterier med PCR teknikk fra urin eller penselprøve på Cobas PCR medium.
Ved klinisk mistanke om infeksjon eller positiv PCR utføres i tillegg dyrkning på selektivt medium. Positiv dyrkning bekreftes med PCR og resistensbestemmels blir utført.

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
Hverdager. Forventet svartid er 3-5 dager angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for avdelingen.  

Sist endret:
13.01.2020
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Uretritt, akutt salpingitt, bekkeninfeksjon (PID), cervicitt, epididymitt, proktitt, faryngitt, artritt, konjunktivitt hos nyfødte, overgrep, smitteoppsporing.

Mer informasjon om bakgrunn og tolkingAnalytisk variasjon:
i.a.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.