Preloader

Mycoplasma genitalium DNA

 


Mycoplasma genitalium DNA

Alternative analysenavn: 
Prøvemateriale: Urin, Sekret fra cervix/portio, vagina og uretra.


Labteknisk


Prøvetaking: 

Kvinner: Penselprøve fra vagina eller cervix/portio. Ev førsteståle urinprøve.


Menn: Førstestråle urinprøve.


Urinprøver til  Mycoplasma genitalium DNA bør være første-stråle-urin, (maksimalt 50 mL), ikke midtstrømsurin. Urinprøven bør tas minst en timer etter siste vannlating.


Prøven bør tas tidligst en uke etter mulig smitte.


Denne prøven kan også benyttes til undersøkelse av Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae (gonokokker). 


Prøvebehandling:

Penselprøver tas med Cobas ® PCR Media Dual Swab Sample Packet  

  • For cervix/portio brukes bomullspensel (1) for å fjerne mucus (kastes) før prøven tas med pensel med lite, flosset hode (2).   Prøvtakningspensel plasseres i prøverøret og pinnen brekkes av.
  • For vaginalprøve brukes bomullspensel(1). 
  • For uretra (menn) brukes bomullspensel (1).
  • For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg, (prøvetaking fra s 6)

Urinprøver tas med Cobas ® PCR Urine Sample Packet

  • Fyll urin opp til merket på Cobas ® PCR Media-røret, bruk medfølgende pipette. Skru korken igjen og vend opp ned 5 ganger.

Når prøvematerialet er overført til Cobas ® PCR mediet kan den oppbevares og sendes ved  2-30 grader. 


Minimumsvolum: 

Urinprøver: Fyll urin opp til avmerket område på Cobas ® PCR røret.


Holdbarhet: 
14 dager.

Metode for utføring: 

Påvisning av bakteriens DNA ved hjelp av PCR (polymerase chain reaction).


 

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
Hverdager. Forventet svartid er 3-5 dager angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for avdelingen. 

Sist endret:
16.09.2019
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Symptomer på uretritt eller cervisitt, salpingitt, epididymitt, bekkeninfeksjon (PID), prostatitt, overgrep eller smitteoppsporing (partner).

Mer informasjon om bakgrunn og tolking


Analytisk variasjon:
i.a.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.