Preloader

Anaplasma phagocytophilum DNA

 
Anaplasma phagocytophilum DNA

Alternative analysenavn: Utvidet flåttbåren diagnostikk
Prøvemateriale: Fullblod (og serum)


Labteknisk


Prøvetaking: 
EDTA fullblod, bruk rør uten gel.
I tillegg ønskes serum prøve.
Undersøkelsen utføres på fullblod. Serum oppbevares for eventuelle serologiske undersøkelser.

Prøvebehandling:
Serum skal sentrifugeres innen to timer. Prøvene oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Analysevolum: 
5 ml fullblod
0,5 ml serum

Holdbarhet: 
Prøven kan oppbevares i 2-8 grader inntil 7 dager før analysering.

Metode for utføring: 
In house real time PCR.

 

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
Ved behov. Forventet svartid er 1-4 døgn, angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avd. for medisinsk

Sist endret:
16.09.2019
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Immunsupprimerte med feber og flåtteksposisjon.

Mer informasjon om bakgrunn og tolking
Positive funn kommenteres.

Analytisk variasjon:
i.a.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.