Preloader

Borrelia miyamotoi DNA

 
Borrelia miyamotoi DNA

Alternative analysenavn: Utvidet flåttbåren diagnostikk
Prøvemateriale: Fullblod (og serum).
Spinalvæske ved nevrologisk sykdom.


Labteknisk


Prøvetaking: 
EDTA fullblod, bruk rør uten gel.
I tillegg ønskes serum prøve.
Undersøkelsen utføres på fullblod. Serum oppbevares for eventuelle serologiske undersøkelser.
Spinalvæske på sterilt rør.

Prøvebehandling:
Serum skal sentrifugeres innen to timer. Prøvene oppbevares i kjøleskap før forsendelse.
Spinalvæske: Oppbevares i kjøleskap. Forsendelse ved tomtemperatur.

Analysevolum: 
5 ml fullblod
0,5 ml serum
minst 0,5 ml spinalvæske

Holdbarhet: 
Blodprøver: Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 7 dager før analysering.
Spinalvæske: <3 døgn.

Metode for utføring: 
In house real time PCR.

 

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
ved behov. Forventet svartid er 1-4 døgn angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avd. for medisinsk mikrobiologi. 

Sist endret:
16.09.2019
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Immunsupprimerte med feber og flåtteksposisjon.
Undersøkelsen inngår i en undersøkelsespakke for utvidet flåttbåren diagnostikk (Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi og Rickettsia spp.) som utføres på pasientgruppen nevnt over.

Ved andre problemstillinger må undersøkelse avtales med laboratoriet.


Mer informasjon om bakgrunn og tolking
Positive funn kommenteres.

Analytisk variasjon:
i.a.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.