Preloader

Candidatus Neoehrlichia mikurensis DNA

 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis DNA

Alternative analysenavn: Utvidet flåttbåren diagnostikk
Prøvemateriale: Fullblod (og serum)


Labteknisk


Prøvetaking: 
EDTA fullblod, bruk rør uten gel.
I tillegg ønskes serum prøve.
Undersøkelsen utføres på fullblod. Serum oppbevares for eventuelle serologiske undersøkelser.
Antistofftester er foreløpig ikke etablert.

Prøvebehandling:
Serum skal sentrifugeres innen to timer. Prøvene oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Analysevolum: 
5 ml fullblod
0,5 ml serum

Holdbarhet: 
Prøven kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 7 dager før analysering.

Metode for utføring: 
In house real time PCR.

 

Annet


Analysen utføres ved: 
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Utføres:
Ved behov. Forventet svartid er 1-4 dager angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avd. for medisinsk mikrobiologi. 

Sist endret:
16.09.2019
 

Klinisk


Referanseområde
i.a.

Indikasjon
Immunsupprimerte med feber og flåtteksposisjon. Pasienter har ofte intermitterende høy feber, med ferberepisoder omtrent en gang i døgnet.

Undersøkelsen inngår i en undersøkelsespakke for utvidet flåttbåren diagnostikk (Candidatus Neoerlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi og Rickettsia spp)

Ved andre problemstillinger må undersøkelse avtales med laboratoriet.

Mer informasjon om bakgrunn og tolking
Positive funn kommenteres.

Analytisk variasjon:
i.a.

 
 
Skriv ut
 

Utviklet av eHelse og Teknologi v/Innolab for og i samarbeid med laboratorietjenestene.